Nieuwjaarsbijeenkomst van Wijkvereniging de Kreek, in Wijkcentrum de Kreek.

 

 

De voorbereidingen voor ontvangst van de gasten.

Langzaam maar zeker druppelt de Kreek vol

Gezellig de gastdames, die zo'n 80 leden voorzien van hun natje

 Elkaar ontmoeten, muziek verzorgd door Ate Tuitman

a.i. Voorzitter Ton van Passel houdt zijn praatje 

Gedenkhoekje overleden leden 2014.

Aandachtig wordt er geluisterd naar Ton van Passel.

De Kreek bezit een boekenhoek, u kunt een boek meenemen en een door u uitgelezen boek terugzetten. 

Het meegenomen boek wat u uit hebt, mag u ook weer doorgeven aan een vriend(in). 

Wees welkom!  

Het Bestuur van Wijkvereniging De Kreek. 

 

 

Huren bij uw buren 

Ook is het mogelijk om in het Wijkcentrum diverse zalen te huren,  

voor b.v. vergaderen, workshops te geven of uw verjaardag of bruiloft te vieren.  

Eén van de voorwaarden is dat u de drankjes bij onze bar moet afnemen. 

De Kreek heeft nog steeds "kleine prijsjes". Het is toegestaan om hapjes van thuis mee te nemen. Bij een cursus of vergadering, kan ook voor uw lunch worden gezorgd, dit alles in overleg. 

Voor informatie betreffende huur van één van onze zalen, kunt u een 

e-mail sturen naar voorzitter@wijkverenigingdekreek.nl  

Er wordt dan met u overlegd, welke mogelijkheden er voor u zijn, bij De Kreek te huren.

voor meer info kijk onder kopje: CONTACT.

 Loopt u eens binnen om een boek te ruilen of te halen.

Ook kunt een heerlijk kopje koffie oid. drinken.